Hopp til hovedinnhold

Vil du være med å skape uforglemmelige øyeblikk for andre?


Vi ønsker å utvide seremonitilbudet vårt i Nord-Jæren og trenger nå flere engasjerte frivillige som kan hjelpe oss å skape en vakker ramme rundt et av livets store øyeblikk med å arrangere Humanistisk navnefest.

Vi lyser nå ut disse vervene til et helt nytt navnefestutvalg i Rogaland:

o   Seremoniansvarlig  

o   Økonomiansvarlig  

o   Frivilligansvarlig  


Utvalget jobber sammen om seremoniene, og en person kan ha flere verv. Ønsker du å søke fyller du ut dette korte skjemaet, så tar vi kontakt med deg!

Vi har flere engasjerte frivillige som gjerne bidrar til seremonigjennomføringen, slik at disse vervene skal i hovedsak stå for organiseringen av seremoniene og de frivillige seremonihjelperne.

Alle som jobber med Humanistisk navnefest får delta på seremonikurs som arrangeres i Oslo, og tilbud om årlige samlinger regionalt. Et utvalg vil få alt dem trenger av maler og verktøy for å kunne utføre vervet sitt. Slik at det kreves ingen særlige forkunnskaper, kun engasjement for å skape gode opplevelser for andre.

Mange av oppgavene i seremoniene kan med fordel planlegges i god tid i forveien, og detaljer for arbeidsoppgavene vil bli avtalt med den som påtar seg vervet.


Det settes opp minimum 4 seremonidager i året, og de første seremoniene utvalget vil ha ansvar for er i 2023.


I 2023 er det følgende seremonier som vi gjerne vil ha deg med på:

Sola kulturhus  Lørdag 21. januar 2023 kl. 11:00 og kl. 13:00

Sola kulturhus  Lørdag 13. mai 2023 kl. 11:00 og kl. 13:00

Høstens seremonidatoer fastsettes i januar 2023.

Vi ønsker oss også gjerne flere frivillig seremonihjelpere for Humanistisk navnefest!

Som frivillig hjelper på seremoni har du ingen ansvar for planlegging av seremoniene, men en viktig rolle for gjennomføringen.

-Du er den første som møter de foresatte, barna, og gjestene som setter et viktig preg for stemningen og opplevelsen av seremonien.  

På hver seremonidag er det ca 3 frivillige seremonihjelpere som fordeler oppgavene seg i mellom.  

Det vil bli gitt nødvendig opplæring og verktøy for gjennomføring av oppgavene. Vervet er ikke honorert, men du får dekket reisekostnader eller parkering, og etter hver seremoni får du mulighet til å bli med på sosiale aktiviteter sammen med navnefestutvalget. Du avklarer med frivilligansvarlig hvor mange seremonier du har mulighet til å bidra til.  

Som frivillig seremonihjelper har du oppgaver som: 

  • Dele ut program 
  • Være gruppeleder for navnebarna, dette vil si å lede gruppen med foresatte og barn inn i salen og evt. opp på scenen.  
  • Dele ut blomst eller navnetavle på scenen.  
  • Registrering navnebarn når de kommer til seremonien 
  • Stolansvar, sørger for at det er nok stoler i salen som er reservert til navnebarna og foresatte  
  • Slipper inn gjester og ønsker dem velkommen  
  • Gi felles informasjon til foreldre om seremonien etter oppsatt plan 
  • Gi praktisk informasjon på scene til publikum