Hopp til hovedinnhold

Vil du være med å skape uforglemmelige øyeblikk for andre?


Vi trenger flere engasjerte frivillige som vil bidra til å skape en vakker ramme rundt våre humanistiske navnefester.

Vi starter opp et helt nytt navnefestutvalg i Innherred og leter derfor etter:

 • Seremoniansvarlig
 • Medlemmer i utvalget

Navnefestutvalget jobber som et team og samarbeider om å planlegge og organisere seremoniene. Et av medlemmene i utvalget må være seremoniansvarlig. De øvrige i utvalget bistår seremoniansvarlig, i tillegg til å gjennomføre enkle økonomioppgaver og sørge for at det er nok frivillige som kan hjelpe til på navnefesten.

Vervene er honorerte.

Utvalget jobber sammen om seremoniene, og en person kan ha flere verv/oppgaver.

Alle som jobber med Humanistisk navnefest får delta på seremonikurs som arrangeres i Oslo, samt tilbud om årlige samlinger regionalt.

Utvalget vil få tilgang til maler, verktøy og nødvendig opplæring for å kunne utføre vervet sitt. Det kreves derfor ingen særskilte forkunnskaper, kun engasjement og ønske om å skape gode opplevelser for andre.

Mange av oppgavene i seremoniene kan med fordel planlegges god tid i forveien. Seremonidato og klokkeslett skal avklares i god tid, og for hele året. Detaljer for arbeidsoppgavene vil bli avtalt med dem som påtar seg de ulike vervene.

Det settes opp minimum to seremonidager i året.

I 2023 er det fastsatt seremoni på følgende dato: lørdag 4.november kl.12

Neste års seremonidatoer bestemmes av utvalget.

Ønsker du å søke? Fyll ut dette skjemaet, så tar vi kontakt med deg!

Vervsbeskrivelse for seremoniansvarlig ved Humanistisk navnefest

Seremoniansvarlig har ansvar for at våre seremonier fremstår høytidelige, verdige og vakre, men en glad og optimistisk stemning. Seremoniansvarlig har et ansvar for at seremonien har en tydelig regi og at alle aktører i seremonien vet hva de skal gjøre. Seremoniansvarlig trenger ikke å være seremonileder, men må sørge for at det er en som har denne rollen under seremoniens avvikling.

Øvrige oppgaver seremoniansvarlig:

 • Planlegge og gjennomføre navnefestseremoniene
 • Booke talere, musikere og evt. andre innslag til seremonien
 • Sende programinnhold til administrasjonen for trykking
 • Lage og sende ut kjøreplan til alle involverte i seremonien
 • Jevnlig vurdere innslag, evaluere og forbedre seremoniene
 • Løpende kontakt med seremonisted. Dette innebærer for eksempel endring av sceneoppsett, avklaring vedr. lyd/lys og kontakt med lydtekniker

Vervet som seremoniansvarlig passer for deg som har gode samarbeidsevner, er strukturert, liker å være i kontakt med andre, og som har god kjennskap til lokale kulturutøvere.

Øvrige oppgaver ved Humanistisk navnefest

Utvalget har ansvar for at det settes opp et budsjett for seremoniene, og at dette følges. Utvalget har også ansvar for at alle aktører i seremoniene får avtalebekreftelser.

Oppgaver tilknyttet økonomi:

 • Lage budsjett sammen med utvalget og økonomiansvarlig i regionlaget, samt sørge for at budsjettet følges og justeres ved behov
 • Lage kontrakter etter gjeldene maler med aktører i seremonien
 • Bestille lokale for seremonien
 • Bestille blomster til scene og til navnebarna

Utvalget skal også sørge for at det er nok frivillige seremonihjelpere på navnefesten, og skal også ha kontakten med øvrige frivillige gjennom året.

Oppgaver tilknyttet frivillige:

 • Rekruttere frivillige som deltar på selve seremonidagene og på nødvendige møter i forkant.
 • Sørge for at det er nok frivillige til de oppgavene som skal gjennomføres
 • Ha oversikt over hvem som trenger seremonikurs eller opplæring, samt gi opplæring og støtte til øvrige frivillige.

Ønsker du å søke? Fyll ut dette skjemaet, så ta vi kontakt med deg!