Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Rett til å være seg selv

Vil ikke ekskludere eller feilkjønne konfirmanter i statistikken


– Vi blir stilt overfor valget om å ekskludere konfirmanter som oppgir å ha et annet kjønn enn mann/kvinne, eller å administrativt feilkjønne dem, sier generalsekretær i HEF, Trond Enger.

Studiestøtten for konfirmasjonskurs forutsetter at det blant annet rapporteres kjønn på konfirmantene. SSB bruker også dette i sin årlige statistikk over alle kurs og deltagere.

Dagens lovverk tillater imidlertid kun å rapportere innenfor to kjønnskategorier.

– Det er mulig på eget initiativ å registrere et større kjønnsmangfold, med den konsekvens at disse konfirmantene ikke kan rapporteres som tellende til myndighetene, forklarer Enger. 

Å ekskludere ikke-binære konfirmanter fra statistikken er dermed eneste alternativ, ettersom Human-Etisk Forbund ikke er villig til å tillegge konfirmantene feil kjønn.

– Det humanistiske livssynet baserer seg på blant annet medmenneskelighet og etiske verdier. Vi ser på alle mennesker som verdifulle, og har en plikt til å behandle hverandre som likeverdige og verne om andres rettigheter og frihet. Det gjelder selvsagt også våre konfirmanter, sier Enger.

Kampen for transpersoners rettigheter er humanisme i praksis, sier generalsekretær i HEF, Trond Enger.

# Gjelder over 100 konfirmanter

Hvert år øker antall deltakere på humanistisk konfirmasjon, og i 2023 er det mer enn 15 000 konfirmanter. Av disse er det i overkant av 100 som oppgir å ha et annet kjønn enn mann/kvinne, og som dermed ikke får være med i statistikken.

– Nå har vi bedt om at lovverket for dette endres. Vi kjemper for et samfunn der alle har mulighet til å leve som den de er og det gjelder selvsagt også våre konfirmanter, sier Enger og understreker at dette er nedfelt i dere prinsipprogram.

# Å støtte transpersoners rettigheter er humanisme i praksis

Han poengterer at arbeidet for minoriteters rettigheter står sentralt i det humanistiske livssynet.

– Kampen for transpersoners rettigheter er humanisme i praksis, fastslår Enger.

Generalsekretæren forteller at HEF ser positivt på arbeidet med å etablere en tredje kjønnskategori, og ønsker at dette blir vedtatt og iverksatt. Bufdir jobber for tiden med en utredning om dette som skal leveres til Kultur- og likestillingsdepartementet i løpet av våren 2023.

– Dette er et viktig punkt for å ta bedre vare på våre ikke-binære medborgere, avslutter Enger.

Les mer om