Hopp til hovedinnhold
Landsstyret:

Vil komme nærmere et livssynsåpent lokalsamfunn


Kommunene må sikre reell likebehandling i skolen og i tjenester som skal være for alle innbyggere. Det var hovedbudskapet da Human-Etisk Forbunds landsstyre tidligere denne måneden vedtok en uttalelse om organisasjonens lokalpolitiske prioriteringer.

I lys av høstens kommunevalg er Human-Etisk Forbund (HEF) klare for å komme nærmere livssynåpne lokalsamfunn.  Leder Christian Lomsdalen forteller at organisasjonen jobber for å skape livssynsåpne lokalsamfunn der alle mennesker har frihet til å bestemme i sine egne liv.

– Det betyr at offentlige institusjoner og lovverket ikke skal favorisere noen religioner eller livssyn.

Det er snart kommunevalg, og Human-Etisk Forbund er klare på at det er flere saker som må på lokalpolitikernes agenda for å realisere det livsynsåpne lokalsamfunn.

# Må møte innbyggernes behov

I uttalelsen fra landsstyret pekes det på at selv om båndene mellom stat og kirke ble vedtatt løsnet i 2012, har Den norske kirke fortsatt privilegier og en særstilling overfor stat og kommune. Dette gjelder eksempelvis knyttet til gravplassforvaltningen, tilgjengelige seremonirom og samtaletjenestene innenfor beredskaps- og omsorgstjenester.

– Dette er tjenester for alle innbyggere, uavhengig livssynstilhørighet. Det blir helt feil at ett utvalgt trossamfunn skal ha ansvar for rammene knyttet til slike tjenester, og reflekterer hvert fall ikke det tydelig økende mangfoldet i befolkningens tros- og livssynstilhørigheter. Det er derfor viktig at kommunene følger med på denne utviklingen og i større grad møter innbyggernes behov, sier Lomsdalen.

Mange kommuner sliter med å tilby seremonirom som er både verdige og livsynsåpne.

Uttalelsen understreker også at én av fem innbyggere i Norge ikke er medlem i noe tros- eller livssynssamfunn og at også de vil trenge tjenester knyttet til livets ulike faser.

– For å møte disse behovene er det nødvendig med en livssynsnøytral forvaltning som tilrettelegger for et livssynsåpent samfunn, sier Lomsdalen.

# Barnas trosfrihet

Uttalelsen tar også opp spørsmålet om trosfrihet og inkludering i norske skoler og barnehager.

– Kommunene må sikre barnas trosfrihet og sørge for at skolene og barnehagene ikke deler opp barna basert på deres eller foreldrenes tro eller livssyn, sier Lomsdalen.

Han påpeker at dersom deltakelse på gudstjeneste eller annen forkynnende virksomhet likevel skjer, er det en forutsetning i regelverket at skolen har forberedt et likeverdig opplegg for de elevene som ikke skal delta på gudstjeneste.

– Men det er viktig å understreke at dersom kommunene virkelig vil inkludere alle barna, så har de mulighet til det ved å arrangere et felles opplegg.

På Apalløkka skole i Oslo arrangeres det "håpsvanding" som en inkluderende juleavslutning, der ingen elever trenger å be seg fritatt.

# Bred politisk enighet

Lomsdalen minner om at det er bred politisk enighet om at Norge skal ha et livssynsåpent samfunn og at staten skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Han mener det er på tide at kommunene følger etter med praksis.

– Det er det denne uttalelsen går inn på og dette vi skal jobbe for. Prinsippet om en livssynsnøytral stat som praktiserer likestilling for alle tros- og livssynssamfunn, og ambisjonen om et livssynsåpent samfunn, skal ligge til grunn for vårt politiske arbeid, avslutter Lomsdalen.

Les mer om