Hopp til hovedinnhold
Dette mener leder i Human-Etisk Forbund Nordland

Visste du at Nordlandssykehuset kutter et viktig tilbud?


Jørn Jønsberg

Dette innlegget stod først på trykk hos Avisa Nordland 8. februar.

I løpet av et år er omtrent fire av ti nordmenn innom et sykehus. Det betyr at du som leser dette med stor sannsynlighet kommer til et sykehus i løpet av livet, for et lengre eller kortere opphold.

Å bli syk og komme på sykehus kan være en stor omveltning i livet. Det er den typen situasjon hvor du kanskje får behov for å snakke med noen. Om livet og hvordan du virkelig har det. Behov for noen som er der for å lytte og for å se deg.

Preste- og samtaletjenesten er dette tilbudet, men nå vil Nordlandssykehuset gi deg et dårligere tilbud.

# Sykehuset vil kutte

Sykehuset foreslår å kutte en 100 %-stilling i Preste- og samtaletjenesten ved sykehuset. Det kan høres ut som et beskjedent kutt i den store organisasjonen som et sykehus er, men dette er en tjeneste som i utgangspunktet bare har litt over to stillinger. Kuttet vil altså være en halvering av tilbudet.

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes har beskrevet de alvorlige konsekvensene dette kuttet vil få. Den alvorligste konsekvensen er redusert mulighet til å være til stedet for pasienter og ansatte. Men en annen alvorlig konsekvens er svekkelsen av fagmiljøet og stopp i prosessen med å gjøre tjenesten mer mangfoldig.

Vi er enige med biskopen.

Jørn Jønsberg

# Helse er mer enn fysisk helse

Helse handler om mer enn bare fysisk helse. Det handler om at vi er hele mennesker og at hele mennesket skal ha det bra. Det er dette sykehuset ikke tar på alvor med sitt forslag.

Vi håper Nordlandssykehuset vil revurdere forslaget og heller gå i motsatt retning. I stedet for å bygge ned Preste- og samtaletjenesten, er det behov for å bygge den opp. Et godt skritt ville vært å beholde de prestestillingene som er i dag og i tillegg ansette en sykehushumanist.

# Sykehushumanist

Sykehushumanisten er det sekulære alternativet til sykehuspresten. En person med solid kompetanse i filosofi, etikk og samtale. En man kan snakke med om det som er vanskelig, eller store og små spørsmål man tenker på. En som trøster og støtter.

I dag er det en slik stilling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Å gå med ryggen inn i fremtiden er sjeldent en god idé. Sammen med biskopen og prestene står vi derfor skulder ved skulder og ber sykehuset snu. Til det beste for pasientene.

Jørn Jønsberg, leder i Human-Etisk Forbund Nordland