Hopp til hovedinnhold

23.03

Samtale om gravferdsforvaltningen

Å forberede seg på det som kan være vanskelig; døden

Velkommen til samtale om praktiske forhold knyttet til det å forberede seg på noe som ofte kan være vanskelig; nemlig døden

Humanismens hus
Møllegaten 12 , 3111 Tønsberg

  • Ruth Elisabeth Lien Myrvang

    Kirkeverge i Tønsberg

Denne kvelden blir det en orientering i Gravferdsforvaltningen (kirkevergen) om sine oppgaver og arbeid. Tjenestene som Gravplassforvaltningen tilbyr alle innbyggere omfatter kistegravlegging, kremasjon og andre forhold ved selve gravplassen (urnenedsettelse, gravminner, gravstell, gravregister, feste av graver mv).  Innledning ved kirkeverge Ruth Elisabeth Lien Myrvang. Deretter samtale med spørsmålsrunde.

Dette er tredje møte i en serie på fire. Stadig flere ønsker å involvere seg i egen begravelse. Generelt er døden som livsfaserite i endring. Samfunnsutviklingen og endrede familiesammen-setninger påskynder også nye ønsker og behov.

Human-Etisk Forbund ønsker derfor å invitere til samtalemøter med konkrete temaer som kan gi (ny) informasjon om hvilke muligheter som finnes. Møtene er åpne for alle uansett tro og livssyn. Enkel bevertning. Velkommen!

Temaseriens øvrige møter og tema (se egne kalenderoppføringer):

Torsdag 13. april kl. 18 – 19:30

Kremasjon og askespredning.

Ved Monika Holm Svinsholt, Vestfold krematorium.