Hopp til hovedinnhold

13.04

Samtale om kremasjon

Å forberede seg på det som kan være vanskelig; døden

Velkommen til samtale om praktiske forhold knyttet til det å forberede seg på noe som ofte kan være vanskelig; nemlig døden

Humanismens hus
Møllegaten 12 , 3111 Tønsberg

  • Monika Holm Svinsholt

    Daglig leder Vestfold krematorium

Denne kvelden blir det en presentasjon av livsynsuavhengige gravferdsriter på Vestfold Krematorium og hva som skjer ved kremasjon. Hva skjer etter at kisten ankommer krematoriet, ulike seremonier og hva som kan skje med urnen videre (askespredning, kolumbarium). Innledning ved Monika Holm Svinsholt, Vestfold krematorium

Dette er siste møte i en serie på fire. Stadig flere ønsker å involvere seg i egen begravelse. Generelt er døden som livsfaserite i endring. Samfunnsutviklingen og endrede familiesammen-setninger påskynder også nye ønsker og behov.

Human-Etisk Forbund ønsker derfor å invitere til samtalemøter med konkrete temaer som kan gi (ny) informasjon om hvilke muligheter som finnes. Møtene er åpne for alle uansett tro og livssyn. Enkel bevertning. Velkommen!