Hopp til hovedinnhold

27.02

Foredrag

Antisemittisme i Norge etter annen verdenskrig

Historikeren Kjetil Braut Simonsen, forsker ved Jødisk Museum i Oslo, holder foredrag om et tema som er blitt ytterligere aktualisert på grunn av krigshendingene fra 7. oktober 2023. Han utga nylig «I skyggen av Holocaust. Antisemittisme i norsk historie 1945-2023» på Humanist forlag.

Kolben kulturhus
Strandliveien 1 , 1410 Kolbotn

utsnitt av forsiden til boka "I skyggen av Holocaust". Rød bakgrunn, svart og hvit tekst.

Som følge av og oppgjøret med nasjonalsosialismens forbrytelser ble åpenlyst hat mot jøder ansett som uakseptabelt, skriver forlaget. Det understreker at antisemittismen ikke forsvant etter Hitler-Tysklands nederlag. I etterkrigstiden har den overvintret i ekstreme politiske miljøer, men også levd videre utenfor dem.

Braut Simonsen undersøker hvilke uttrykksformer antisemittismen har fått etter holocaust. Leseren blir i stand til å gjenkjenne antijødiske forestillinger der de måtte dukke opp, skriver forlaget.

Israelsk politikk – og jøder og israelere – blandes i stor grad sammen. Braut Simonsen peker på at følgen ofte er oppblomstring av antijødiske konspirasjonsforestillinger, bilder og stereotypier.