Hopp til hovedinnhold

23.03

Bærum tros- og livssynsforum BTL arrangerer

Åpent dialogmøte: Det livssynsåpne samfunn

Bærum tros- og livssynsforum (BTL) inviterer til åpent dialogmøte torsdag 23. mars 2023 kl 19.00 med tema Det livssynsåpne samfunn.

Fornebupiloten
Sarøyveien 55 , 1365 Fornebu

Sted: Fornebupiloten, Snarøyveien 55, Fornebu, inngang fra torget bak Fornebu-S.

Samtalen blir ledet av:

- Ivar Flaten, tidligere prest i Fjell kirke i Drammen, nå pensjonist og fikk i 2020 Brobyggerprisen fra Norske Kirkeakademier og i 2022 Dialogprisen fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Øvrige deltakere er:

- Bente Sandvig, spesialrådgiver i Human-Etisk Forbund og var nestleder i det tros- og livssynspolitiske utvalget som i 2013 leverte NOU 01/13 Det livssynsåpne samfunn.

- Rafik Atta Mohammed, initiativtaker og primus motor til Stiftelsen 10.august og styremedlem i Al-Noor-moskeen.

- Tor Øystein Vaaland, kirkefagsjef i Oslo Bispedømmeråd og styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo.

Sentrale spørsmål denne kvelden blir:

1. Hva betyr det når et samfunn kaller seg livssynsåpent?

2. Finnes det et nøytralt livssyn?

3. Hva vil det si å gi rom for alles egenart og tro?

4. Hvordan kan man skape grunnlag for fredelig sameksistens og gjensidig respekt i et lokalmiljø preget av tros- og livssynsmangfold?

Familien og de nære fellesskapene betyr mye for oss. Tillit og samhold i samfunnet er viktige forutsetninger for et godt og trygt liv. Vi trenger å skape kontakt på tvers av tradisjonelle skillelinjer og konvensjoner. Derfor tror vi at dialogarbeidet er viktig, ikke minst når samfunnet er i endring nasjonal og lokalt. Fornebulandet er i ferd med å transformeres til en by på størrelse med Hamar. Mye nytt skal finne sin plass av infrastruktur, bygninger og møteplasser. Hvordan skal tros- og livssynssamfunnene finne sin plass i denne «kabalen»?

Bærum tros- og livssynsforum ønsker å åpne for dialog og samtale rundt disse spørsmålene.