Hopp til hovedinnhold

01.02

Åpent temamøte

Religionenes skyggesider

Litteraturhuset i Oslo
Wergelandsveien 29 , 0167 Oslo

Det er liten tvil om at religiøs tro kan ha en positiv effekt for mange troende, men religionene har også negative konsekvenser for mange. Særlig i strenge og lukkede miljøer er dette tydelig, men også i mer vanlige religiøse miljøer kan man få negative opplevelser så sterke at de kan karakteriseres som traumer. Personer som har brutt ut av slike miljøer kan slite med problemer i lang tid, i tillegg til at de kanskje mister kontakt med venner, og i noen tilfeller også sin egen familie. 

På møtet vil vi høre om noen slike skjebner, og samtale om hva som kan gjøres for å hjelpe dem som sliter med slike problemer. Vi starter med korte innledninger fra tre personer: 

  • Aslaug Olette Klausen, forfatter av boken «Ingen er så trygg i fare» 
  • Håkon F. Høydal, journalist i VG og forfatter av boken «Frihetens øyeblikk» om Abida Raja  
  • Brith Dybing, spesialsykepleier ved Oslo universitetssykehus som har skrevet masteroppgave om «Troen som ble en byrde», og er styremedlem i Hjelpekilden. 

Etter innledningene vil Ingun Steen Andersen, som er seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund, lede en samtale om disse temaene.  

Møtet er åpent for alle og det koster ingenting å delta