Hopp til hovedinnhold

26.04

Åpent temamøte

Befolkningsvekst - hvor stor trussel?

Litteraturhuset i Oslo
Wergelandsveien 29 , 0167 Oslo

Marianne Tønnessen, demografiforsker ved Oslo Met. og Rasmus Hansson fra MDG innleder

I fjor ble vi åtte milliarder mennesker på jorda vår, og ifølge FN vil befolkningsveksten fortsette i mange tiår framover. Er det et problem? Tønnessen har studert forholdet mellom befolkningsstørrelse og klima/miljø og diskuterer hva som er bærekraftig befolkningsutvikling. På møtet vil vi også spørre: Kan og bør befolkningsvekst stagges? Og er hvert vårt miljø-fotavtrykk like viktig som vårt antall?

Tid til spørsmål og debatt.

Åpent for alle – gratis adgang!