Hopp til hovedinnhold

22.03

Årsmøte Oslo 2023

Human-Etisk Forbund
Brugata 19 , 0186 Oslo

Ordinært årsmøte i Human-Etisk Forbund Oslo regionlag holdes onsdag 22. mars kl. 18.00 i Brugata 19. Alle forbundets medlemmer som er bosatt i Oslo kan delta og har stemmerett.

Saksliste

Sak 1/23. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2/23. Åpning og konstituering
A. Valg av ordstyrer - Styret foreslår Einar Morten Lassesen
B. Valg av referent - Styret foreslår Irene Kosberg Skagestad
C. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Sak 3/23. Forretningsorden
Sak 4/23. Årsmelding for 2022
Sak 5/23. Årsregnskap for 2022
Sak 6/23. Innkomne saker
Sak 7/23. Valg
A. Regionlagsstyre
B. Delegater til landsmøte
C. Valgkomité
D. Revisor
Sak 8/22. Signaturrett

Dokumenter

Sakspapirer
Årsoppgjørsrapport 2022
Årsmelding 2022 (sak 4/23)
Valgkomiteens innstilling (sak 7/23)
Revisjonsberetning