Hopp til hovedinnhold

15.02

Årsmøte Alta og omegn lokallag

Velkommen til årsmøte i Alta og omegn lokallag

HEF-kontoret
Løkkeveien 19 (Nordlysgården) Alta

Innkommende saker må være styret i hende innen 8. februar. Forslag sendes til styreleder Frode Lindal på e-post: frode84@gmail.com

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre og revisor
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel bevertning.

# #Vel møtt!