Hopp til hovedinnhold

15.02

Årsmøte Bærum 2023

Innkalling til årsmøte i Human-Etisk Forbund Bærum lokallag

Ringstabekk skole
Peiks vei 1 , 1356 Bekkestua

Tid: 15. februar kl. 19.00
Sted: Ringstabekk skole

Enkel servering.

Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund Bærum lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.
Innkommende saker må være styret i hende innen 6. februar. Forslag sendes til lokallaget på e-post til [email protected]

Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/23 Konstituering, valg av
ordstyrer
referent
protokollunderskrivere
Sak 03/23 Årsmelding 2022
Sak 04/23 Regnskap 2022
Sak 05/23 Innkomne saker
Sak 06/23 Valg
a) Valg av styre
b) Valg av valgkomité
c) Valg av revisor
d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Dokumenter vil publiseres her fortløpende