Hopp til hovedinnhold

15.02

Årsmøte Fredrikstad 2023

Kafé ØKS
Ferjestedsveien 5 , 1606 Fredrikstad

Innkalling til årsmøte i Human-Etisk Forbund Fredrikstad lokallag

Tid: 15. februar kl. 18.00

Sted: Kafé ØKS, Ferjestedveien 5 i Fredrikstad

Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund Fredrikstad lokallag har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 6. februar.

Forslag sendes til Ida Katinka Ruud på e-post til [email protected]

Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/23 Konstituering, valg av
ordstyrer
referent
protokollunderskrivere
Sak 03/23 Årsmelding 2022
Sak 04/23 Regnskap 2022
Sak 05/23 Innkomne saker
Sak 06/23 Nedleggelse av lokallag

Dokumenter, sakspapirer og ev innkommende forslag legges her fortløpende