Hopp til hovedinnhold

23.02

Årsmøte Halden 2023

Halden Frivilligsentral
Os alle 3 Underetasjen , 1777 Halden

Alle medlemmer i Halden lokallag kan være delegat med stemme- og forslagsrett på årsmøtet.

Alle innkomne saker må være tilsendt innen 12. februar. Forslag sendes leder, Reidar Abelsen ([email protected]).

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av referent

 4. Valg av to personer til undertegning av protokoll

 5. Årsberetning 2022

 6. Regnskap 2022

 7. Valg av leder

 8. Valg av nestleder, kasserer og styremedlem

 9. Valg av varamedlemmer

 10. Valg av revisor

 11. Valg av valgkomité

 12. Valg av delegater til Fylkesårsmøte

 13. Valg av medlem og varamedlem til regionstyret