Hopp til hovedinnhold

08.02

Årsmøte Hammerfest og omegn lokallag

Hammerfest og omegn lokallag ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte. Etter årsmøtet inviterer vi til årsmøtemiddag på Sakaya. De som vil være med på middag må melde fra til styreleder på niols@online.no innen 5.februar.

Frivillighetssentralen
Storgata 24 , 9600 Hammerfest

Saksliste:

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

2.      Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen

3.      Godkjenning av årsmelding 2023

4.      Godkjenning av regnskap 2023

5.      Valg:

-          Leder

-          1 - 2 styremedlemmer - for to år

-          1 - 2 varamedlemmer - for ett år

-          revisor - for ett år

6.      Valg av 6 delegater til regionlagets årsmøte

7.      Valg av valgkomité

  1. Innkomne saker

 

VELKOMMEN

Med vennlig hilsen

Nina Moen Olsen

Styreleder