Hopp til hovedinnhold

16.03

Årsmøte Hordaland regionlag

Hordaland regionlag ønsker velkommen til årsmøte lørdag 16.mars klokken 12.00. Årsmøtet avholdes i Human-Etisk Forbund sine lokaler i Christian Michelsens gate 4.

Christian Michelsens gate 4
5012 Bergen

Årsmøtet er det øverste organet i Hordaland regionlag. Her legger vi rammene for det Human-Etisk Forbund skal drive med det kommende året. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i lokallaget, men det er kun delegatene som har stemmerett.

Hvis dere i lokallagene har saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøte må disse sendes til regionlagsleder Per Kristian Eilertsen (pkeilertsen@gmail.com) innen 8.mars klokken 15.  
 

Saksliste:    

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste   

Sak 02/24 Godkjenning av forretningsorden  

Sak 03/24 Konstituering, valg av 

  • Ordstyrer 
  • Referent    
  • Protokoll-underskrivere    
  • Tellekorps    

Sak 04/24 Årsmelding 2023  

Sak 05/24 Regnskap 2023 

Sak 06/24 Innkommende saker 

Sak 07/24 Valg    

a) Valg av styre    

b) Valg av valgkomité 

c) Revisor 

d) Delegatfordeling årsmøtet 2025 

e) Signaturrett og prokura 

Her kan du lese sakene:

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste   

Sak 02/24 Godkjenning av forretningsorden  

Sak 03/24 Konstituering

Sak 04/24 Årsmelding 2023  

Sak 05/24 Regnskap 2023

Sak 06/24 Innkommende saker 

Sak 07/24 Valg av regionstyre

Sak 07/24 Valg av valgkomité

Sak 07/24 Valg av revisor

Sak 07/24 Valg av delegatfordeling til årsmøte 2025

Sak 07/24 Signaturrett og prokura