Hopp til hovedinnhold

18.03

Årsmøte i Akershus regionlag

Human-Etisk Forbund
Brugata 19 , 0186 Oslo

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet. Kun valgte delegater har stemmerett.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes på e-post til akershus@human.no senest 8. mars.

# Saksliste

  • Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 02/24 Konstituering, valg av ordstyrer og referent og to protokollunderskrivere
  • Sak 03/24 Årsmelding 2023 (vedlegg)
  • Sak 04/24 Regnskap 2023, årsoppgjørsrapport for 2023 (vedlegg)
  • Sak 05/24 Innkomne saker: Innstilling til vedtak årsmøtet 2024: «Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. To styremedlemmer har i fellesskap signaturrett. Styret gis mandat til å utnevne prokura ved behov.»
  • Sak 06/24 Valg av styret, revisor og valgkomite

Dokumenter