Hopp til hovedinnhold

25.03

Årsmøte i Akershus regionlag 2023

Thon Hotel Opera
Dronning Eufemias gate 4 , 0191 Oslo

Valgte delegater har stemmerett.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes på e-post til akershus@human.no senest 11. mars.

# Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/23 Åpning og konstituering med valg av

a) Ordstyrer

b) Referent

c) Protokollunderskrivere

Sak 03/23 Forretningsorden

Sak 04/23 Årsregnskap 2022 med revisjonsberetning til orientering

Sak 05/23 Orienteringssaker

a) Årsmelding 2022

Sak 06/23 Innkomne saker Ingen innkomne saker

Sak 07/23 Valg

a) Styre

b) Valgkomité

c) Delegater til landsmøtet 2023

d) Revisor

Sak 08/23 Signaturrett

# Dokumenter

Sakspapirer til årsmøtet
Prosjektrapport 2022
Signert revisjonsberetning
Årsoppgjørsrapport 2022
Årsmelding 2022