Hopp til hovedinnhold

15.02

Årsmøte i Ålesund lokallag

Velkommen til årsmøte i Ålesund lokallag 2024

Humanismens hus i Ålesund
Nedre Strandgate 20 Ålesund

Innkommende saker må være styret i hende innen 8. februar. Forslag sendes til styreleder Gunn Bringsli på e-post til gunn.bringsli@hef.no

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Det blir servering av kaffe og kaker

# #Vel møtt!