Hopp til hovedinnhold

16.02

Årsmøte

Årsmøte i Arendal lokallag

Velkommen til årsmøte i Arendal lokallag i Human-Etisk Forbunds kontor i Teaterplassen 3, inngang fra Rådhusgata

Alle medlemmer har møte-, forslags- og stemmerett. Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.

Saksliste:

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste – ordstyrer sak 01/23 og 02/23

Sak 02/23 Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 03/23 Årsmelding 2022

Sak 04/23 Regnskap 2022

Sak 05/23 Budsjett 2023 - orientering

Sak 06/23 Innkomne saker

Sak 07/23 Valg

a)    Valg av styre

Leder – Håvard Aslesen, valgt for to år, ikke på valg

Styremedlem – Liv Ekeberg, 2 år

Styremedlem – Terje Myhre, 2 år

Styremedlem – Camilla Johansen-Svenbalrud, valgt for to 2 år, ikke på valg

Styremedlem – Hanne Johansen-Svenbalrud, valgt for to år, ikke på valg

Styremedlem – Jens Koch – 2 år

Vara – Truls Homleid Johansen – 1 år

 b)    Valg av møtedeltagere til årsmøtet i regionlaget (11)

 c)    Valg av valgkomité

 d)    Valg av revisor: Åse Linn Berntsen

Eventuelle innkommende saker kan sendes på e-post [email protected]

Alle medlemmer hjertelig velkomne!

Med vennlig hilsen styret