Hopp til hovedinnhold

13.02

Årsmøte i Asker lokallag

Velkommen til årsmøte i Asker lokallag 2024

Asker frivilligsentral
Hasselbakken Askerveien 47, 1384 Asker

Innkommende saker må være styret i hende innen 1. februar. Forslag sendes til styreleder Anne-Britt Øvrebø på e-post til asker@human.no

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Etter årsmøtet blir det et uformelt medlemsmøte og servering av pizza.

# Vel møtt!


Dokumenter