Hopp til hovedinnhold

16.02

Årsmøte i Bærum lokallag

Innkalling til årsmøte i Bærum Human-Etisk Forbund, onsdag 16. februar kl. 19

Restaurant Caspar
Rådhustorget 3 , 1337 Sandvika

Human-Etisk Forbund Bærum lokallag avholder årsmøte 16. februar 2022 kl. 19 på restaurant Caspar i Sandvika (Lokalet har egen inngang til høyre for selve restauranten)

Alle medlemmer i Bærum Human-Etisk Forbund kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 9. februar 2021.
Forslag sendes styreleder Kai Mjaanes [email protected], mobil 911 61 650.

Saksliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/21 Konstituering, valg av
ordstyrer
referent
protokollunderskrivere
Sak 03/21 Årsmelding 2020
Sak 04/21 Regnskap 2020
Sak 05/21 Innkomne saker
Sak 06/21 Valg
a) Valg av styre *
b) Valg av valgkomité **
c) Valg av revisor
d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte ***

*) Landsmøtet i HEF vedtok i september endringer i vedtektene for lokallag. Det nye er
• at leder skal velges ved særskilt valg
• en presisjon av at det skal velges minst tre medlemmer til styret
• at både medlemmer og varamedlemmer bør velges for en periode på to år.

På valg:
• Kai Mjaanes
• Marit Gåseidnes

Ikke på valg:
• Stein Eriksen
• Unni Venke Holm
• Bente Svendsgam

*) I fravær av valgkomité har Styret innstilt til gjenvalg på Kai Mjaanes og Marit Gåseidnes.

Da det i praksis ikke er noe skille mellom utøvelsen av styrearbeid for styremedlemmer og varamedlemmer innstilles alle til valg som styremedlemmer uten valg av varamedlemmer.

**) Lokallagsstyret ber om Årsmøtets fullmakt til å oppnevne representanter til neste års Årsmøte.

***) Styret har ikke innstilt på delegater før Årsmøtet. Delegater velges på møtet, dersom ikkealle delegatplassene blir fylt ber Lokallagsstyret om Årsmøtets fullmakt til å oppnevne flere

delegater til Fylkesårsmøtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Human-Etisk Forbund Bærum
v/leder Kai Mjaanes
[email protected]

Vedlegg:

Årsoppgjør 2021
Årsmøteinnkalling 2022
Årsmelding 2021

Se også eventet på Facebook