Hopp til hovedinnhold

29.02

Årsmøte i Bærum lokallag

Velkommen til årsmøte i Bærum lokallag 2024

Ringstabekk ungdomsskole
Peiksvei 1 , 1356 Bekkestua

Innkommende saker må være styret i hende innen 15. februar. Forslag sendes til styreleder Kai Mjaanes på e-post til bærum@human.no

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel servering

# #Vel møtt!


Dokumenter: