Hopp til hovedinnhold

18.02

Årsmøte i Bergen lokallag

Velkommen til årsmøte i Bergen lokallag.

Vi avholder vårt årsmøte lørdag 18 februar, klokken 12, i våre lokaler i Christian Michelsens gate 4, Bergen.

I forbindelse med årsmøtet inviterer vi til dialogsamtale om religion og livssyn i Bergen, samt en statusrapport om Human-Etisk Forbund fra forbundsleder Christian Lomsdalen.

Human-Etisk Forbund er et livssynssamfunn og en medlemsorganisasjon hvor din stemme er viktig. Alle medlemmer i Bergen lokallag kan møte og har stemmerett på lokallagets årsmøte. Vi vil ikke trykke opp årsmøtepapirer til møtet. Hvis du ønsker disse tilsendt på mail i utskriftsvennlig format, ta kontakt på epost bergen@human.no. Dokumentene vil også bli gjort tilgjengelig på våre nettsider.

Saksliste:

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/23 Konstituering, valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere, tellekorps

Sak 03/23 Årsmelding 2022

Sak 04/23 Regnskap 2022 og revisjon (rapport om faktiske funn, ikke krav om full revisjon).

Sak 05/23 Innkomne saker

Sak 06/23 Valg

a. Valg av styret

b. Valg av valgkomité

c. Valg av fylkesårsmøtedelegater

d. Valg av revisor

Innkomne saker må være styret i hende innen 11. februar 2023. Forslag sendes styreleder Inge Skogheim på epost: bergen@human.no

Vi håper dere vil følge oss på facebook og nettsiden vår. Her kan dere lese mer om våre aktiviteter som Hum-kor, debatter, filosofikafé, HUM-uken 2023 og våre seremonier.

Alle sakspapirer vil være tilgjengelig på vår hjemmeside en uke før årsmøtet.

Vel møtt!