Hopp til hovedinnhold

17.02

Årsmøte i Bergen lokallag

Velkommen til årsmøte i Bergen lokallag 2024

Innkommende saker må være styret i hende innen 10. februar Forslag sendes til styreleder Inge Skogheim på e-post til bergen@human.no

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Vi ønsker påmelding til epost bergen@human.no for å kunne bestille servering

Her kan du lasten ned årsmelding 2023

Her kan du laste ned årsrapport for STL-utvalget

Her kan du laste ned innstillingen for delegater til årsmøtet i regionlaget

# #Vel møtt!