Hopp til hovedinnhold

14.02

Årsmøte

Årsmøte i Drammen og Lier lokallag

Velkommen til årsmøte i Drammen og Lier lokallag i HEFs lokaler i Tollbugaten 51, Drammen

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.

Alle medlemmer av lokallaget kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte. Innkommende saker må være styret i hende innen 7. februar

Forslag sendes styreleder Kjetil Balog på epost til drammen.lier@human.no

Saksliste:

Sak 01/23         Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/23         Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 03/23         Årsberetning 2022

Sak 04/23         Regnskap 2022

Sak 05/23         Innkommede saker

Sak 06/23         Valg

a)     Valg av styret

b)     Valg av fylkesårsmøtedelegater

c)     Valg av valgkomité

Budsjett for 2023 legges fram til orientering

Årsberetning kan lastes ned her

Årsregnskap kan lastes ned her 

Øvrige sakspapirer vil legges frem på møtet. Vel møtt!

Alle medlemmer hjertelig velkomne

Med vennlig hilsen styret