Hopp til hovedinnhold

13.02

Årsmøte i Drammen og Lier lokallag

Velkommen til årsmøte i Drammen og omegn lokallag 2024

Innkommende saker må være styret i hende innen 30. januar. Forslag sendes til styreleder Kjetil Balog på e-post til kjetilbalog@yahoo.no

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Her kan du lasten ned årsregnskap 2023

Her kan du laste ned årsmeldingen 2023

# Vel møtt!