Hopp til hovedinnhold

17.02

Årsmøte i Eidsvoll og Hurdal lokallag

Innkalling til årsmøte, Eidsvoll og Hurdal lokallag, Human-Etisk Forbund

Baragrafen
Sundgata 4 , 2080 Sundet

Torsdag 17. februar 2022 kl. 1900 Baragrafen Eidsvoll.
Påmelding kreves, send e-post til [email protected].

Saksliste

 1. Velkommen

 2. Konstituering

  -Valg av møteleder

  -Valg av referent

  -Valg av to personer til å skrive under protokoll

 3. Årsmelding

 4. Regnskap 2021

 5. Orientering om driften

 6. Innkomne saker

 7. Valg av styre

  -Valgkomiteens innstilling

 8. Valg av utsendinger til fylkesårsmøte

Innkomne saker må være styret i hende innen 16. februar. Saker som ønskes tatt opp, sendes på mail til: [email protected]

Styret