Hopp til hovedinnhold

20.02

Årsmøte

Årsmøte i Eiker, Modum og omegn lokallag

Velkommen til årsmøte i Eiker, Modum og omegn lokallag

Arbeideren
Storgata 48 , 3303 Hokksund

Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund, Eiker, Modum og omegn lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen 15. februar 2023.

Forslag sendes styreleder Siri Berglia Hovind på epost: eiker@human.no

Saksliste:

Sak 01/21        Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/21        Konstituering

Sak 03/21        Årsmelding 2022

Sak 04/21        Regnskap 2022

Sak 05/21        Innkomne saker

Sak 06/21        Valg

a)      Valg av styre

b)      Valg av valgkomité

c)      Valg av revisor

d)      Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Vel møtt!

Lokallaget står i fare for å ikke kunne stille nytt styre. Er du interessert i å delta i styrearbeidet? Ta kontrakt på e-post. 

Med vennlig hilsen

Styret i Human-Etisk Forbund, Eiker, Modum og omegn lokallag

v/leder Siri Berglia Hovind

eiker@human.no