Hopp til hovedinnhold

16.02

Årsmøte i Follo 2023

Kiwanishuset
Kjeppestadveien 6B , 1400 Ski

Alle medlemmer i Follo lokallag har stemmerett på årsmøtet.

Innkommende saker må være styret i hende innen 7. februar.

Forslag sendes styreleder Per Bratterud på e-post til follo@human.no

# Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/23 Konstituering, Valg av

ordstyrer

referent

to til å signere protokollen og

to til tellekorps

Sak 03/23 Årsmelding 2022

Sak 04/23 Regnskap 2022

a) revisors beretning

b) regnskap

Sak 05/23 Signaturrett i 2023

Sak 06/23 Innkomne saker

Sak 07/23 Valg

a) Styremedlemmer

b) Delegater til regionlagets årsmøte

c) Valg av valgkomité

d) Valg av revisor

# Dokumenter

Årsmelding 2022

Rapport fra revisor

Regnskap 2022

Valgkomiteens innstilling

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Human-Etisk Forbund Follo lokallag

v/leder Per Bratterud

# Etter årsmøtet kl. 20.00 inviterer lokallaget til konsert i årsmøtelokalet

Jørn Simen Øverli framfører viser av Vladimir Vysotskij.

Det finnes en fellesnevner i motstanden mot krigen mellom Russland og Ukraina og navnet er Vladimir Vysotskij. 

Hans sanger synges i dag både i Ukraina og Russland.

Alle som snakker russisk kjenner til Vysotskij, skuespilleren og sangeren som skrev mer enn 1000 viser og som for de russisktalende er en krysning mellom Elvis og Jim Morrison er selve symbolet på fred. 

Leonid Bresjnev uttalte en gang «Det den mannen har mellom hendene er ikke en gitar, men en bombe og dersom vi ikke får stoppet sangene hans så vil vårt system ligger på søppeldynga om få år»

Gratisbillett til konserten kan bestilles på https://follohef.hoopla.no/sales/event/3978038016, og man legger inn promokode hef2023.

Hilsen styret