Hopp til hovedinnhold

15.02

Årsmøte i Follo lokallag

Innkalling til årsmøte Follo lokallag 15. februar 2022, kl. 19

Digitalt på Teams

Årsmøtet i Follo lokallag holdes digitalt tirsdag 15. februar 2022, kl. 19

Medlemmer av lokallaget får lenke til årsmøtet ved å melde seg på med å sende e-post til [email protected] senest fredag 11. februar 2022

  • Dokumenter til årsmøtet får du ved å klikke her: Dokumenter til årsmøte og blir lagt ut fortløpende

Saksliste til årsmøte

1. Åpning
a) Registrering av antall deltakere med stemmerett

2. Godkjenning av innkalling og saksliste
a) Innkalling
b) Saksliste

3. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen og to til tellekorps
a) Møteleder
b) Referent
c) To til å signere protokollen
d) Tellekorps

4. Årsmelding

5. Regnskap
a) Revisors beretning
b) Regnskapet 6. Signaturrett

7. Innkomne forslag

8. Valg

a) Styremedlemmer
b) Delegater til regionlagets årsmøte
c) Valgkomité
d) Revisor

Velkommen!

Styret

Aktuelle dokumenter