Hopp til hovedinnhold

06.02

Årsmøte i Fosen lokallag

Alle medlemmer i Fosen lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte. Innkommende saker må være styret i hende innen 27. januar 2023. Forslag sendes styreleder Øyvind Næss, [email protected], tlf. 41315977. Adr.: Breivikveien 27, 7153 Garten. 

Ørland rådhus
Møterom Kopparen

Saksliste

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02/23 Konstituering, valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere 
Sak 03/23 Årsmelding 2022 
Sak 04/23 Regnskap 2022 
Sak 05/23 Innkomne saker 
Sak 06/23 Valg 

  1. Valg av styre 

  1. Valg av valgkomité 

  1. Valg av revisor  

  1. Valg av delegater til regionlagsårsmøte