Hopp til hovedinnhold

22.02

Årsmøte i Frøya og Hitra lokallag

Velkommen til årsmøte i Frøya og Hitra lokallag 2024

Hotell frøya
Rådhusgaten 10 , 7260 Sistranda

Innkommende saker må være styret i hende innen 15. februar. Forslag sendes til styreleder Victoria Lihaug Pedersen på e-post til vpedersen81@gmail.com

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel servering

Årsmelding kan du laste ned her

# Vel møtt!