Hopp til hovedinnhold

10.02

Årsmøte i Gjerdrum lokallag

Toristua på kulturhuset
Asktorvet 3 , 2022 Gjerdrum

Til alle medlemmer i HEF Gjerdrum.

Innkalling til årsmøte i HEF Gjerdrum torsdag 10. februar klokken 19.00 i Toristua på Kulturhuset.

Alle medlemmer i Gjerdrum kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Vi ber om at de som ikke er styremedlemmer og ønsker å delta på årsmøtet melder sin interesse. Dere vil få invitasjon til å delta på digitale plattform. Ta kontakt på [email protected]

Innkommende saker må være styret i hende innen 02.02.22.

Forslag sendes styreleder Rune Skjefstad e-post [email protected]

Saksliste

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/22 Konstituering valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 03/22 Årsberetning 2021

Sak 04/22 Regnskap 2021

Sak 05/22 Innkommende saker

Sak 06/22 Valg

a) Valg av styre 

Valgkomiteen v/ Rune Skjefstad la frem sin innstilling som følger:   

Leder:                             Rune Skjefstad                 ikke på valg    

Kasserer:                        Truls Halvorsen               gjenvalg  2 år  

Nestleder:                      Ørjan Nilsen                     ikke på valg

Styremedlem 1:            Daniel Berg-Hansen        gjenvalg 2 år 

Varamedlem  1:             Ingrid Kristiansen           gjenvalg (kun ett år) 

Varamedlem  2:             Kristine Sandaker           gjenvalg (kun ett år) 

Revisor                           Ola Kroken                      gjenvalg (kun ett år)  

b) Valg av fylkesårsmøtedelegater 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen

Styret i Human- Etisk Forbund Gjerdrum lokallag
v/leder Rune Skjefstad
[email protected]
tlf 911 71 255