Hopp til hovedinnhold

22.02

Årsmøte

Årsmøte i Grimstad lokallag

Velkommen til årsmøte i Grimstad lokallag onsdag 22. februar kl 18:00 i Apotekergården, Grimstad.

Apotekergården
Skolegaten 3 , 4876 Grimstad

Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund Grimstad Lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte. Innkommende saker må være styret i hende innen 21.februar 2023. Forslag sendes styreleder Tim Raven, epost: tim.raven@hef.no, telefon: 99724884,  postadresse: Grooseveien 95, 4879 Grimstad.

Saksliste:

Sak 01/23: Godkjenning av innkallelse og saksliste

Sak 02/23: Konstituering. Valg av;

                        ordstyrer

                        referent

                        protokollfører

Sak 03/23: Årsberetning 2021

Sak 04/23: Regnskap 2021

Sak 05/23: Innkommende saker

                        a)         Forslag: «Tidligere tildelte fullmakter i form av signaturrett og prokura oppheves. Ny signatur tildeles to styremedlemmer i fellesskap.

Sak 06/23: Valg

                        a): valg av styret

                        b): valg av delegater til regionlagsårsmøte

                        c): valg av valgkomité

                        d): valg av revisorVel møtt!                               

Med vennlig hilsen styret i Human-Etisk Forbund Grimstad Lokallag

v/leder Tim Raven

raventim@gmail.comÅrsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling ettersendes ved påmelding og er tilgjengelige ved årsmøte.