Hopp til hovedinnhold

13.02

Årsmøte i Grimstad lokallag

Velkommen til årsmøte i Grimstad lokallag 2024

Apotekergården
Skolegaten 3 , 4876 Grimstad

Innkommende saker må være styret i hende innen 30. januar. Forslag sendes til styreleder Tim Lothe Raven på e-post til tim.raven@hef.no

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

I forbindelse med årsmøtet blir det også foredrag med tema Humanisme og åndelighet – motpoler eller økt forståelse (særbo eller sambo)?

Humanistisk livsveileder Dagfinn Ullestad leder diskusjonen – I vestlig sekulær kultur har åndelighet og rasjonalitet ofte vært sett på som motsetninger. Men kan økt sekularitet også åpne for en dypere forståelse av hva åndelighet er? Innlegg fra Dagfinn starter 18.00

Lokallaget ønsker å fortsette som et tradisjonelt lokallag med leder og styre. Vi trenger kandidater til å bidra i styret inkludert styreleder. Kommer det ingen kandidater som er villig til å ta rollen som styreleder, vil lokallaget legges ned for å bli lokallag uten formalkrav. Vi håper at mange engasjerte medlemmer møter på årsmøtet og si hva de mener om fremtiden for Human-Etisk forbund, Grimstad lokallag.

Det blir mulighet for å kjøpe forfriskninger i baren.

# #Vel møtt!