Hopp til hovedinnhold

17.02

Årsmøte i Halden lokallag

Velkommen til årsmøte i Halden lokallag 2024

Halden bibliotek
Os allè 3 , 1777 Halden

Innkommende saker må være styret i hende innen 10. februar. Forslag sendes til styreleder Reidar Abelsen på epost reidar.abelsen.halden@gmail.com

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

# Vel møtt!