Hopp til hovedinnhold

15.02

Velkommen til årsmøte og jubileumsmiddag!

Årsmøte i Hammerfest og omegn lokallag

Frivillighetssentralen
Hammerfest

Årsmøtet er en unik mulighet til bli kjent med lokallaget, høre hva vi har gjort og hva som er planen det neste året. I tillegg er årsmøtet årets beste mulighet til å påvirke hva vi skal gjøre fremover. 

Så uansett om du har ideer du vil dele eller bare er nysgjerrig på lokallaget, er du hjertelig velkommen. Alle medlemmer i lokallaget kan møte og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Møtet finner sted 15. februar 2023 kl 18.00 ved Frivillighetssentralen.

Etter møtet feirer lokallaget sitt 40-års-jubileum med å ta med årsmøtedeltakerne ut på middag! Påmelding til årsmøte og jubileumsmiddag gjøres ved å sende en epost til niols@online.no slik at vi vet hvor mange vi blir.

Saksliste:

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

2.      Valg av møteleder og referent og to til å undertegne protokollen

3.      Godkjenning av årsmelding 2022

4.      Godkjenning av regnskap 2022

5.      Valg:

-          2 - 3 styremedlemmer - for to år

-          1 - 2 varamedlemmer - for ett år

-          revisor - for ett år

6.      Valg av 6 delegater til fylkesårsmøtet i Lakselv 4. – 5. mars

7.      Valg av valgkomité

8.       Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 8. februar 2023. Forslag til årsmøtet sendes på e-post til leder niols@online.no eller Nina M. Olsen, Sukkertoppen 32, 9603 Hammerfest. Innkomne forslag kunngjøres på denne siden etter fristens utløp.

Velkommen! Hilsen styret.