Hopp til hovedinnhold

21.02

Årsmøte i Haugaland lokallag

Velkommen til årsmøte i Haugaland lokallag 2024

Gamle Slaktehuset
Strandgata 70 , 5528 Haugesund

Innkommende saker må være styret i hende innen 13. februar. Forslag sendes til styreleder Thomas Andenes på e-post til thomasandenes@gmail.com

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Før årsmøtet, kl 18:00 blir det foredrag med Einar Øverenget om etikk og kunstig intelligens i "Lillesalen"

Enkel servering

# #Vel møtt!