Hopp til hovedinnhold

02.02

Velkommen til årsmøte!

Årsmøte i Human-Etisk Forbund Midt-Troms

Nå inviterer vi alle medlemmer og andre interesserte til årsmøte! 

Sløydsalen Heimly
Finnsnes

Årsmøtet er en unik mulighet til bli kjent med lokallaget, høre hva vi har gjort og hva som er planen det neste året. I tillegg er årsmøtet årets beste mulighet til å påvirke hva vi skal gjøre fremover. 

Så uansett om du har ideer du vil dele eller bare er nysgjerrig på lokallaget, er du hjertelig velkommen. 

Årsmøtet finner sted 2. februar, kl. 18.00 på Sløydsalen Heimly på Finnsnes.

Saksliste:

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/22 Konstituering, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 03/22 Årsmelding 2021

Sak 04/22 Regnskap 2021

Sak 05/22 Handlingsplan 2022

Sak 06/22 Innkomne saker

Sak 07/22 Valg:
a) Valg av styre
b) Valg av valgkomité
c) Valg av revisor
d) Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Send epost til [email protected] om du ønsker å få tilsendt årsmøtepapirene. Disse sendes ut et par dager før møtet.

Innkommende saker må være styret i hende innen 26. januar. Forslag sendes Kay Erling Ludvigsen på [email protected].

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Styret i Human-Etisk Forbund Midt-Troms lokallag v/Kay Erling Ludvigsen (tlf 97197824)