Hopp til hovedinnhold

01.02

Årsmøte i Indre Helgeland lokallag

Velkommen til årsmøte. Etter møtet hygger vi oss sammen med kveldsmatbuffeten på hotellet

Mosjøen Hotell
Mosjøen

Alle medlemmer i lokallaget kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.

Innkommende saker må være styret i hende innen torsdag 25.januar 2024.

Forslag sendes indrehelgeland@human.no

Merk! På årsmøtet i Indre Helgeland lokallag fremmer styret forslag om at lokallaget skal legges ned og gå over til å organiseres som et lokallag uten formalkrav. Dette er en mulighet som landsmøtet i 2023 åpnet opp for, og som innebærer at lokallagsstyret avvikles og at aktivitet framover drives med mandat, budsjett og oppfølging fra regionlaget.

Saksliste:

Sak 01/24            Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/24            Konstituering, valg av

  • ordstyrer
  • referent
  • protokollunderskrivere

Sak 03/24            Årsmelding 2023

Sak 04/24            Regnskap 2023

Sak 05/24            Innkomne saker

  1. Endring av organisasjonsform: Nedleggelse av lokallag / overgang til lokallag uten formalkrav

Sak 06/24            Valg

  1. Valg av styremedlemmer*
  2. Valg av valgkomité*
  3. Valg av revisor*
  4. Valg av kontaktperson for lokallaget**
  5. Valg av delegater til regionlagsårsmøte 2024

*) dersom lokallaget ikke vedtar å gå over til organisasjonsformen lokallag uten formalkrav.

**) dersom lokallaget vedtar å gå over til organisasjonsformen lokallag uten formalkrav.