Hopp til hovedinnhold

06.02

Årsmøte i Indre Nordmøre lokallag

Human-Etisk Forbund, Indre Nordmøre lokallag kaller inn til årsmøte mandag 6. februar kl 18:00 på Tingvoll Fjordhotell på Tingvoll.  Etter årsmøtet blir det servert middag til de som ønsker det. Påmelding til middag sendes på mail til [email protected] 

Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund, Indre Nordmøre lokallag kan være delegat og har stemmerett på lokallagets årsmøte.   

Tingvoll Fjordhotell
Sanden 37 , 6630 TINGVOLL

Det er kandidater til alle posisjoner i styret. Har du forslag til kandidater eller har saker du ønsker behandlet, kontakt oss på epost. 

Forslag sendes styret på e-post [email protected]no 

Innkommende saker må være styret i hende innen 30. januar 2023.  

Saksliste:
Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02/21 Konstituering 
Sak 03/21 Godkjenning av årsmelding 2022 
Sak 04/21 Godkjenning av regnskap 2022 
Sak 05/21 Valg 
Sak 06/21 Innkomne saker 

Årsmøtedokumenter:
Prosjektrapport 2022
Årsmelding 2022
Årsoppgjørsrapport 2022