Hopp til hovedinnhold

22.02

Årsmøte i Indre Sogn lokallag

Velkommen til årsmøte i Indre Sogn lokallag 2024

Lægreid hotell
Almenningen 3 , 6856 Sogndal

Innkommende saker må være styret i hende innen 15. februar. Forslag sendes til styreleder Wiggo Hustad på e-post til wiggo.hustad@gmail.com

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Pizza, mineralvann og kaffe

# Vel møtt!