Hopp til hovedinnhold

21.02

Årsmøte i Jæren lokallag

Velkommen til årsmøte i Jæren lokallag 2024

Bryne Kro og Hotell
Morenefaret 3 , 4340 Bryne

# Saksliste

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/24 Konstituering, valg av

  • ordstyrer
  • referent
  • Protokollunderskrivere

Sak 03/24 Årsmelding 2023

Sak 04/24 Regnskap 2023

Sak 05/24 Innkomne saker: Ingen innkomne saker

Sak 04/24 Valg

  • Valg av styre
  • Valg av valgkomité
  • Valg av revisor
  • Valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel bevertning

Her kan du laste ned årsmelding

Her kan du laste ned årsregnskap 2023

Her kan du laste ned revisors beretning

Her kan du laste ned valgkomiteens innstilling

# Vel møtt!