Hopp til hovedinnhold

09.02

Årsmøte i Kongsvinger og omegn lokallag

Alle medlemmer i Kongsvinger og omegn lokallag kan være delegat og har  stemmerett på lokallagets årsmøte. Innkommende saker må være styret i hende innen 6. februar 2023.

Human-Etisk Forbund
Gågata 11 KONGSVINGER

Forslag sendes Johny J. Gullaker, Sjølivegen 110, 2210 GRANLI, e-post: [email protected], eller mobiltlf. 982 13 336. Gi også beskjed til Johny dersom du ønsker å delta på årsmøtet via Teams.

Saksliste:
Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 02/23 Konstituering, valg av  

  1. ordstyrer 

  1. referent  

  1. protokollunderskrivere  

Sak 03/23 Årsmelding 2022  
Sak 04/23 Regnskap 2022  
Sak 05/23 Innkomne saker  
Sak 06/23 Valg  

a)  Valg av styre  
b)  Valg av valgkomité  
c)  Valg av revisor  
d)  Valg av delegater til regionlagsårsmøte