Hopp til hovedinnhold

29.02

Årsmøte i Kongsvinger og omegn lokallag

Velkommen til årsmøte i Kongsvinger og omegn lokallag 2024

Kontoret i Gågata 11
Kongsvinger

Innkommende saker må være styret i hende innen 5. februar. Forslag sendes til styreleder Johny Gullaker på e-post til johnyj@start.no

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre og revisor
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Enkel bevertning

# Vel møtt!