Hopp til hovedinnhold

27.02

Årsmøte i Kristiansand lokallag

Velkommen til årsmøte i Kristiansand lokallag 2024

Innkommende saker må være styret i hende innen 10. februar. Forslag sendes til styreleder Toril Hogstad på e-post til toril.hogstad@hef.no

# #Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Etter årsmøtet vil det bli korsang og buffet. For å delta, fyll inn skjema: Påmelding for alle her

Du kan laste ned årsmelding 2023 her

Du kan laste ned årsregnskap 2023 her

Du kan laste ned valgkomiteens innstilling her

# #Vel møtt!