Hopp til hovedinnhold

14.02

Årsmøte i Larvik og Sandefjord lokallag

Velkommen til årsmøte i Larvik- og Sandefjord lokallag 2024

The Note
Peter Grøns gate 2 B , 3210 Sandefjord

 • Knut Kaspersen

Innkommende saker må være styret i hende innen 31. januar. Forslag sendes til styreleder Kim Aleksander Mo på e-post til kimamo@live.no

# Foreløpig saksliste

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2: Konstituering. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
 • Sak 3: Årsmelding 2023
 • Sak 4: Regnskap 2023
 • Sak 5: Innkomne saker
 • Sak 6: Valg
  • a): valg av styre
  • b): valg av valgkomité
  • c) valg av revisor
  • d) valg av delegater til regionlagsårsmøte

Her kan du laste ned årsmelding 2023

Her kan du laste ned årsregnskap 2023

I forbindelse med årsmøtet vil Knut Kaspersen holde foredrag om Den internasjonale Røde- Kors-komiteen (ICRC) og om deres formelle og praktiske rolle i konflikter, krig og katastrofer. Knut kjenner ICRC godt har mange års felterfaring. Han har også jobbet tett på Palestinsk Røde Halvmåne.

# Vel møtt!